Yaşam

Gençler internette TV izlemekten üç kat daha fazla zaman harcıyor

İnternet, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve artık akış beğenilerini giderek daha fazla tercih ettiğimiz için, televizyon gibi eskiden tükettiğimiz tüm geleneksel satış noktalarını birçok yönden geride bıraktı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bu görüşe katılıyor, çünkü kuruma göre 15-21 yaş arası gençler televizyon izlemekten daha fazla, hatta kesin olarak bunun üç katı kadar internette vakit geçiriyor.

RTÜK’ün araştırmasına göre gençler günde ortalama 1 saat 42 dakika televizyon seyrederken, günlük internet kullanımında bu ortalama 3 kat artarak 4 saat 37 dakikaya çıkıyor.

Araştırma, dijitalleşme ile birlikte medya araçlarında yaşanan dönüşüm, geleneksel medya ve yazılı medya yanında sosyal medya ve dijital platformların yeri, izleme ve dinleme eğilimlerindeki önemli değişim üzerine yapılmıştır. Araştırma, gençlerin medya araçlarını kullanma, dijital okuryazarlık ve ekran bağımlılık düzeylerine odaklandı.

Araştırmada gençlerin televizyon izleme, internet kullanma, sosyal medya ve dijital oyunlarda vakit geçirme biçimleri, kullandıkları cihazlar, çevrimiçi etkinlikleri, dijital becerileri ve tükettikleri içerikler incelendi.

Ayrıca ekran bağımlılığı ve dijital okuryazarlık düzeylerini ölçmeyi amaçlayan araştırma, gençler arasında medya kullanım alışkanlıkları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri demografik değişkenler bazında ortaya koydu.

Türkiye’nin 26 ilinde yaşayan yaş grubundan 6.626 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada, katılımcıların %35,6’sının dijital okuryazarlık düzeyi düşük, %35’inin orta, %29,4’ünün yüksek düzeyde dijital okuryazarlık düzeyine sahip olduğu belirlendi. Dijital okuryazarlık.

Araştırmaya katılanların %37,1’inin yüksek düzeyde ekran bağımlılığına sahip olduğu belirlendi.

Araştırma, alt sosyoekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğunu, düşük dijital okuryazarlık oranlarının da bu gruplarda yüksek olduğunu ortaya koydu. Günlük ortalama televizyon izleme süresi dünyada 2 saat 54 dakika, Türkiye’de 4 saat 33 dakika iken, Türkiye’de bu süre gençlerde 1 saat 42 dakikaya geriledi. Araştırmada yaş grubundaki gençlerin %76’sı televizyon izlediğini belirtti.

2018 yılında gençlerin ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 51 dakika iken, araştırmalar bu ortalamada 3 yılda bir saatin üzerinde düşüş olduğunu gösteriyor ki bu da farklı mecralar arasında farklı ve alternatif seçeneklerin artmasına bağlı.

Radyo söz konusu olduğunda bu oran daha da düşmektedir ve 15-21 yaş arası gençlerin sadece %33,8’i radyo dinlediğini söylemektedir.

Elde internette geçirilen ortalama süre dünya genelinde 6 saat 54 dakika iken Türkiye’de 7 saat 57 dakikaya çıkan bu oran, Türkiye’de gençler arasında 4 saat 37 dakikaya kadar iniyor.

Bu arada dijital akış platformlarının kullanımı, 2018’de kullandıklarını söyleyen katılımcıların yalnızca %5,77’sinden bu sefer %40,9’a keskin bir artış gördü.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu